VCA* Bedrijfscertificering

november 5, 2014

VCA* Bedrijfscertificering

Werken brengt altijd risico’s met zich mee.
Die risico’s zijn nooit volledig uit te sluiten. .
Wel kunnen we er met elkaar voor zorgen dat ze tot een minimum beperkt worden.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu(VGM) Checklist Aannemers.
Hoscon hanteerd hierbij een VGM beheersysteem dat voldoet aan de ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
(het systeem is al operationeel maar wordt in mei 2014 getoetst en gecertificeerd door de TUV)

Volgens gezond verstand willen wij als Hoscon ongelukken
voorkomen en zorgen voor veilige en gezonde en
maatschappelijke verantwoorde werkomstandigeheden.

Omdat Wij de veiligheid en gezondheid en welzijn van onze
medewerkers belangrijk vinden eisen wij ook van onze
medewerkers dat de opgestelde VGM- instructies worden nageleefd.

zo hebben ook al onze werkmers de voor hun van belang zijnde certificaten zoals:
-VCA basis
-Heftruc certificaat
-Hoogwerker certificaat