EN 1090-CE markering

november 5, 2014

EN 1090-CE markering

Per juli 2014 is ieder staal- en aluminiumverwerkingsbedrijf
volgens de nieuwe Europese bouwproducten richtlijn verplicht
om CE markering te hebben volgens EN1090.
Het gaat hier om de productiebewaking van de organisatie.
Een bouwproduct mag (buiten de overgangsperiode) niet meer
in de handel worden gebracht zonder CE markering op
staalconstructies.
Als dit toch gebeurt wordt niet voldaan aan de klanteis en wordt
er formeel een delict gepleegd.

Dragende onderdelen van staal en aluminium moeten volgens
de nieuwe richtlijn worden voorzien van een CE markering.
Een CE-markering op staalconstructies mag alleen afgeven worden
als het fabricageproces en personeel getoetst is en u gecertificeerd
is volgens EN 1090

Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor fabrikanten, maar ook voor
opdrachtgevers, ontwerpers,ingenieursbureau’s en tekenbureau’s.

Om aan al deze regels te kunnen voldoen en onze klanten te kunnen
blijven bedienen hebben wij eind 2013 dit traject opgepakt en wij hopen
medio april mei onze certificering af te ronden.